Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Kirchhoff, Gustav Robert

Německý fyzik Gustav Robert Kirchhoff (12.3.1824 - 17.10.1887) formuloval fyzikální zákony o elektrickém proudu a tepelném záření. Zákon pro výpočet elektrického proudu nebo napětí se používá při řešení elektrických obvodů. V oblasti tepelného záření objevil Kirchhoffův zákon pro teplotní zářič.

G. R. Kirchhoff (1824-1887)
G. R. Kirchhoff (1824-1887)

Roku 1859 díky výsledkům experimentů získaných ve spolupráci s Robertem W. Bunsenem společně založili spektroskopii - vědu, která se zabývá vznikem a vlastnostmi všech druhů spekter. V letech 1860-61 pomocí spektrální analýzy objevili dva nové chemické prvky (cesium a rubidium) a také zjistili přítomnost pozemských prvků ve Slunci. Tento fakt umožnil pozdější vznik astrofyziky.

Bunsen-Kirchhoffův spektroskop L205
Bunsen-Kirchhoffův spektroskop L205

Krátký životopis v číslech
12.3.1824 narozen
1859 společně s Robertem W. Bunsenem zakládá spektroskopii
1860-61 pomocí spektrální analýzy objevuje nové prvky (cesium a rubidium) a současně zjišťuje přítomnost pozemských prvků ve Slunci
17.10.1887 umírá
 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version