Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Curie-Sklodowská, Marie

Pierre a Marie Curie (7.11.1867 - 3.7.1934) jsou nejvíce známi svým průkopnickým studiem radioaktivity, které vedlo až k objevení prvků radia a polonia v roce 1898.

Marie Curie, rozená Sklodowská, se narodila ve Varšavě v Polsku, kde také strávila mnoho neradostných let jako učitelka a vychovatelka. Až později se připojila ke své sestře Bronii v Paříži, aby zde studovala matematiku a fyziku na Sorbonnské univerzitě. Oba předměty s úspěchem dostudovala a akademický titul získala v roce 1893 a 1894. Na jaře následujícího roku potkala muže jménem Pierre Curie, za kterého se o rok později vdala. Z tohoto manželství vzešly celkem dvě děti - sestry Irene (1897) a Eve (1904).

Roku 1882 se Pierre stal vedoucím laboratoře v Ecole de Physique et de Chimie Industrielle v Paříži a bylo to také zde, kde po svém sňatku oba pokračovali ve své práci. Pro svoji diplomovou práci se Marie Curie rozhodla studovat záhadnou radiaci, která byla objevena v roce 1896 Henri Becquerelem. Se speciálně vylepšeným elektrometrem postaveným Pierrem, naměřila Marie silnou radiaci vyzařovanou ze sloučenin uranu a našla souvislost mezi touto radiací a podílem uranu ve sloučenině. Radiace byla navíc konstantní po velmi dlouhou dobu a neovlivnitelná externími podmínkami. Stejnou neměnnou radiaci odhalila taktéž ve sloučeninách thoria. Zatímco však prověřovala tyto výsledky, učinila neočekávaný objev. Zjistila, že smolinec vyzařuje asi čtyřikrát více radiace než může být očekáváno od obsahu uranu, který normálně obsahuje. Proto roku 1898 vyslovila revoluční hypotézu, že smolinec obsahuje malé množství neznámého radioaktivního prvku.

Marie Curie-Sklodowská (1867-1934)
Marie Curie-Sklodowská (1867-1934)

Pierre ihned pochopil důležitost tohoto předpokladu a připojil se ke své manželce, aby ji pomohl ve výzkumu tohoto zajímavého problému. Hned následující rok objevili dva nové radioaktivní prvky, které pojmenovali polonium (podle rodné země Marie - Polska) a radium. Třetí prvek aktinium byl objeven jejich spolupracovníkem Andre Debiernem. Když bylo jisté, že nové prvky skutečně existují, zahájili únavnou cestu k izolování těchto nových prvků, aby mohli určit jejich chemické vlastnosti.

V roce 1903 obdržela Marie Curie doktorát za svou práci o radioaktivních látkách a taktéž v tomto roce společně se svým manželem a Henri Becquerelem získala za objev radioaktivity Nobelovu cenu za fyziku. Finanční stránka této ceny konečně vyřešila jejich materiální problémy. Následující rok byl Pierre jmenován profesorem na Sorbonnské univerzitě a Marie se stala jeho asistentkou. Avšak roku 1906 Pierre zemřel na zranění způsobená nákladním automobilem, který ho na jedné z pařížských ulic porazil. Marie byla hluboce nešťastná a tuto životní krizi překonala jedině tím, že vložila veškerou svou energii do vědecké práce, kterou započala ještě se svým manželem. Sorbonnská univerzita ji taktéž pomohla tím, že jí nabídla Pierreho místo přednášejícího a vedoucího laboratoře. Takto si připsala prvenství jako první přednášející žena na Sorbonnské univerzitě a roku 1908 se stala profesorkou. Za izolaci čistého radia obdržela Marie Curie v roce 1911 druhou Nobelovu cenu, tentokrát však za chemii.

V průběhu první světové války se Marie Curie zabývala výhradně použitím rentgenových paprsků v medicíně. Mariin výzkum na sklonku jejího života byl zaměřen na chemii radioaktivních látek a jejich aplikace v medicíně. Velice často přednášela v zahraničí a také usilovala o založení mezinárodních stipendií pro vědce. Její smrt 3.července 1934 na leukémii byla nepochybně způsobena radioaktivním zářením, kterému byla dlouhodobě vystavena při výzkumu těchto nebezpečných látek.

Krátký životopis v číslech
7.11.1867 narozena
1893 akademický titul
1894 akademický titul
1897 narození dcery Irene, která se později také vydala po vědecké dráze
1898 společně se svým manželem Pierrem objevuje nové radioaktivní prvky radium a polonium
1903 obhajuje svou práci a získává doktorát
společně se svým manželem a Henri Becquerelem získává za objev radioaktivity Nobelovu cenu za fyziku
1904 narození druhé dcery Eve
1906 umírá její manžel Pierre
1908 stává se první profesorkou na Sorbonnské univerzitě
1911 za objev radia a polonia získává druhou Nobelovu cenu, tentokrát za chemii
3.7.1934 umírá
 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version