Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Cavendish, Henry

Anglický chemik a fyzik Henry Cavendish (10.10.1731 - 24.2.1810) byl první, kdo roku 1766 objevil plynný prvek vodík, popsal složení vody a provedl první přesné měření hustoty Země.

Roku 1749-53 studoval na univerzitě v Cambridgi, kterou však opustil bez získání akademického titulu. Poté, co cestoval se svým bratrem po Evropě, žil velmi skromně v Londýně. Přestože později se stal díky dědictví jedním z nejbohatších v Anglii, pokračoval i nadále v tomto skromném způsobu života. Úplně se ponořil do vědeckých studií a vlastně celý svůj život zasvětil vědě. Na druhou stranu se však neobtěžoval řadu svých významných objevů publikovat. Mimořádně plachý a samotářský Cavendish se stýkal pouze se svými vědeckými přáteli. O tom svědčí i jeho jediný portrét a i ten byl načrtnut tajně.

Převážnou většinu svých výzkumů a objevů prováděl Cavendish pomocí kvantitativních měření. Aby prokázal, že plynný vodík je látka úplně odlišná od obyčejného vzduchu, vypočítal jejich hustotu stejně jako hustoty několika dalších plynů. Objevil, že obyčejný vzduch, stejně jako vzduch přinesený balónem z horních vrstev atmosféry, je tvořen dusíkem v poměru 4:1 jeho objemu. Také dokázal, že voda je složena z kyslíku a vodíku.

Jeho poslední větší prací bylo první měření Newtonovy gravitační konstanty s ohledem na hmotu a hustotu Země. Přesnost tohoto experimentu nebyla zdokonalena po téměř jedno století.

Krátký životopis v číslech
10.10.1731 narozen
1749-53 studuje na univerzitě v Cambridgi
1766 objevuje vodík
24.2.1810 umírá
 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version