Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Bunsen, Robert Wilhelm

Německý chemik Robert Wilhelm Bunsen (31.3.1811 - 16.8.1899) je nejlépe znám pro své zdokonalení identifikace, oddělování, a měření veličin, anorganických látek. Bunsen velmi zdůrazňoval experimentální stránku chemie, a proto vynalezl nebo vylepšil řadu laboratorního vybavení, jako například elektrochemickou baterii, fotometr, spektroskop nebo Bunsenův kahan.

R. W. Bunsen (1811-1899)
R. W. Bunsen (1811-1899)

Roku 1859 ve spolupráci s Gustavem R. Kirchhoffem založil spektroskopii - vědu, která se zabývá vznikem a vlastnostmi všech druhů spekter - a demonstroval, jak spektrální analýza zemské hmoty může být použita k určení jejího chemického složení. V letech 1860-61 dále demonstrovali užitečnou hodnotu spektroskopických technik pomocí jejich užití k objevu nových chemických prvků - cesia a rubidia. Kvůli své vědecké slávě Bunsen přitahoval řadu studentů do své laboratoře na Heidelberské univerzitě, kde založil hlavní centrum německého chemického vzdělání.

Bunsen-Kirchhoffův spektroskop L205
Bunsen-Kirchhoffův spektroskop L205

Krátký životopis v číslech
31.3.1811 narozen
1859 společně s Gustavem R. Kirchhoffem zakládá spektroskopii a demonstruje její použití na spektrální analýze zemské hmoty
1860-61 při další demonstraci spektroskopických technik objevuje jejich pomocí prvky cesium a rubidium
16.8.1899 umírá
 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version