Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Platina

Předcházející prvek Následující prvek


název Platina
latinsky Platinum
anglicky Platinum
francouzsky Platine
německy Platin
značka Pt
protonové číslo 78
relativní atomová hmotnost 195,078
Paulingova elektronegativita 2,28
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d96s1
>> rozepsat
teplota tání 2041,4 K, 1768,25°C
teplota varu 4098 K, 3825°C
skupina 10 (VIII.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +4
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(9)

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1735 Antonio de Ulloa

Výskyt

Platina se v přírodě vyskytuje celkem vzácně. V malém množství je obsažena v sulfidických rudách mědi a zinku.

Vlastnosti

Je to stříbrolesklý kov, který se vyznačuje dobrou kujností a tažností. Za laboratorní teploty je platina na vzduchu stálá a s kyselinami vyjma lučavky královské nereaguje. Velmi dobře však reaguje s taveninami oxidů a hydroxidů alkalických kovů.

Průmyslová výroba

Platina se vyrábí poměrně obtížně. Nejčastěji se získává z anodických kalů, které vznikají při rafinaci kovů, kde je platina přítomna ve formě příměsi. Pro představu:

  • v jedné tuně rudy je obsažen asi 1 g tohoto drahého kovu
  • celosvětová produkce platiny je přibližně 90 t

Použití

Používá se především jako katalyzátor (platinová čerň, platinová houba) při organických i anorganických reakcích. Z platiny se také vyrábí speciální chemické náčiní, které je odolné vůči působení celé řady chemikálií (např. při tzv. plamenových zkouškách, které se využívají k důkazu solí alkalických kovů a solí kovů alkalický zemin, se používá platinový drátek). Jelikož je to i ušlechtilý kov, používá se také k výrobě šperků.

Sloučeniny

H2Pt2Cl6 - kyselina hexachloroplatičitá
hnědočervené hranolky
(NH4)2[Pt2Cl6] - hexachloroplatičitan amonný
používá se k přípravě platinové černě
cis[Pt(NH3)2Cl2] - cis-diamin-dichloroplatnatý komplex (cisplatina)
používá se v onkologii na léčbu některých druhů nádorů
 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version