Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Bor

Předcházející prvek Následující prvek


název Bor
latinsky Borum
anglicky Boron
francouzsky Bore
německy Bor
značka B
protonové číslo 5
relativní atomová hmotnost 10,811
Paulingova elektronegativita 2,04
elektronová konfigurace [He] 2s22p1
>> rozepsat
teplota tání 2349 K, 2076°C
teplota varu 4200 K, 3927°C
skupina 13 (III.A)
perioda 2
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(3)

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1808 Sir Humphry Davy (1778-1829)
Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850)
Louis Jacques Thénard (1777-1857)

Výskyt

Bor se na Zemi vyskytuje poměrně vzácně. Nalézá se pouze ve sloučeninách a to zejména v boritanech a borosilikátech.

Vlastnosti

Je to velmi pevná, tvrdá a žáruvzdorná látka, která má vysoký bod tání. Vyskytuje se v několika alotropických modifikacích, jejichž základní strukturní jednotkou je tzv. ikosaedr B12 - útvar s 12 vrcholy a 20 trojúhelníkovými ploškami.
Chemicky je bor značně odolný. Reaguje až za vysokých teplot a v běžných kyselinách se nerozpouští. Má sklon k tvorbě kovalentních sloučenin a chemicky se podobá křemíku.
Bor byl poprvé izolován roku 1807 sirem Humphry Davym (1778-1829) a současně také Josephem Gay-Lussacem (1778-1850) a Louisem Thenardem (1777-1857) roku 1808.

Průmyslová výroba

Bor se může vyrábět několika způsoby. Jedním způsobem je například elektrolýza roztavených boritanů. Lze ho však získat i metalotermickou reakcí:

B2O3 + 3Mg → 2B + 3MgO

Získaný bor je amfoterní a nikdy není zcela čistý. Čistý bor můžeme získat redukcí bromidu boritého (BBr3) vodíkem:

BBr3 + 3H2 → 2B + 6HBr

Použití

Boridy kovů se uplatňují zejména při jaderných reakcích, protože dobře pohlcují neutrony, a používají se tedy na výrobu neutronových štítů nebo kontrolních tyčí reaktorů. Dále se může také bor využívat na výrobu různých optických skel, pracích prášků či smaltů.

Sloučeniny

1. bezkyslíkaté sloučeniny
B4C - karbid boru
využívá se na výrobu brusných materiálů, brzdových destiček či neprůstřelných vest
BN - nitrid boritý
málo reaktivní a velmi stálá látka

a) boridy kovů

velice tvrdé, netečné a žáruvzdorné sloučeniny, které mají velikou schopnost absorbovat neutrony - viz. oddíl Použití

b) borany - sloučeniny boru s vodíkem

BnHn+4 - obecný vzorec
velmi reaktivní sloučeniny; některé jsou na vzduchu samozápalné a hoří za vzniku oxidu boritého a vody
B2H6 - diboran

c) halogenidy boru

BF3 - fluorid boritý
BCl3 - chlorid boritý
2. kyslíkaté sloučeniny
B2O3 - oxid boritý
bezbarvá a sklovitá látka, která reaguje s vodou za vzniku kyseliny borité
H3BO3 - kyselina boritá
slabá kyselina

a) boritany

Na2[B4O5(OH)4] . 8H2O - oktahydrát tetraboritanu disodného (borax)
využívá se na výrobu různých glazur, smaltů a optických skel

a) peroxoboritany

mají prací a bělicí účinky; využívají se proto jako přísady do pracích prášků
 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version