Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Nikl

Předcházející prvek Následující prvek


název Nikl
latinsky Niccolum
anglicky Nickel
francouzsky Nickel
německy Nickel
značka Ni
protonové číslo 28
relativní atomová hmotnost 58,6934
Paulingova elektronegativita 1,91
elektronová konfigurace [Ar] 3d84s2
>> rozepsat
teplota tání 1728 K, 1455°C
teplota varu 3186 K, 2913°C
skupina 10 (VIII.B)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(0)

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1751 baron Axel F. Cronstedt (1722-1765)

Výskyt

Nikl je sedmý nejrozšířenější přechodný kov na Zemi. V přírodě se vyskytuje ryzí i ve sloučeninách. Nejvýznamnější jsou jeho rudy na bázi oxidů a křemičitanů tzv. laterity a minerál pentlandit.

Vlastnosti

Nikl je bílý, feromagnetický, kujný a tažný kov. Vyznačuje se vysokou tepelnou a elektrickou vodivostí. Za laboratorní teploty a v kompaktním stavu je odolný vůči vzduchu a vodě, a proto se používá ke galvanickému pokovování korodujících kovů. Pouze při zahřívání reaguje nikl se vzdušným kyslíkem, halogeny, křemíkem, sírou a fosforem. S kyselinami reaguje, ale za vhodných podmínek dochází k jeho pasivaci. Nikl je velmi dobře odolný vůči působení roztoků i tavenin hydroxidů alkalických kovů, a proto se využívá na výrobu technologických zařízení určených k výrobě hydroxidu sodného (NaOH).

Průmyslová výroba

Výroba niklu je značně složitá a závisí na použité rudě. V konečné fází se ale většinou získává oxid nikelnatý (NiO), který se dále redukuje koksem za vzniku elementárního niklu:

NiO + C → Ni + CO

Výsledný kov však není čistý, a proto se ještě přečisťuje elektrolýzou.Na anodě je znečistěný neboli surový nikl a na katodě se vylučuje již čistý neboli rafinovaný.

Ni0 - 2e- → Ni2+
Ni2+ + 2e- → Ni0

Velmi čistý nikl se vyrábí tzv. Mondovým procesem, kde jako meziprodukt vzniká komplexní sloučenina tetrakarbonyl nikl ([Ni(CO)4]). Čistota niklu vyráběného tímto způsobem přesahuje 99,9%

Použití

Nejvíce niklu se asi spotřebuje na výrobu slitin, z nichž nejvýznamnější je Monelův kov (68 % Ni + 32 % Cu + stopové množství manganu a železa), který je extrémně odolný proti korozi a dokonce i proti působení fluoru, a nichrom (60 % Ni + 40 % Cr), který se využívá převážně v elektrotechnice. Čistý nikl se používá zejména v potravinářském průmyslu jako katalyzátor při ztužování tuků. Dále se využívá také na výrobu akumulátorů a ke galvanickému pokovování. 1 % niklu je v nerezavějící oceli.

Sloučeniny

NiO - oxid nikelnatý
zelená barva; používá se na barvení skla a keramiky
Ni(OH)2 - hydroxid nikelnatý
jedna z výchozích látek pro přípravu nikelnatých solí
K2[NiF6] - hexafluronikličitan draselný
červená látka, která je schopna z vody vytěsnit kyslík
[Ni(CO)4] - tetrakarbonyl nikl
meziprodukt při výrobě niklu Mondovým procesem
 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version