Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Kobalt

Předcházející prvek Následující prvek


název Kobalt
latinsky Cobaltum
anglicky Cobalt
francouzsky Cobalt
německy Cobalt
značka Co
protonové číslo 27
relativní atomová hmotnost 58,9332
Paulingova elektronegativita 1,88
elektronová konfigurace [Ar] 3d74s2
>> rozepsat
teplota tání 1768 K, 1495°C
teplota varu 3200 K, 2927°C
skupina 9 (VIII.B)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(0)

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1735 Georg Brandt

Výskyt

V přírodě se vyskytuje ve sloučeninách s niklem, mědí a olovem. Jeho výroba je proto spojená se zpracováním těchto kovů. Kobalt je také ve formě tzv. oktaedrického komplexu součástí vitaminu B12.

Vlastnosti

Je to namodralý a tvrdý kov, který pomalu reaguje se zředěnými kyselinami. Je málo reaktivní a s dalšími prvky (např. kyslík, uhlík, fosfor, síra, ...) reaguje až při zvýšené teplotě. S vodíkem a dusíkem přímo nereaguje.

Použití

Kobalt se používá převážně na výrobu tvrdých slitin a při barvení skla a keramiky.

Sloučeniny

1. oxidy
CoO - oxid kobaltnatý
šedozelený prášek, který vzniká tepelným rozkladem CoCO3; barví sklo modře
CoCl2 . 6H2O - hexahydrát chloridu kobaltnatého
růžová krystalická látka
Co3O4 - oxid kobaltnato-kobaltitý
červené zabarvení
2. komplexní sloučeniny
Na3[Co(NO2)6] - hexanitrokobaltitan sodný (tzv. Fisherova sůl)
používá se v analytické chemii
vitamin B12
 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version