Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Argon

Předcházející prvek Následující prvek


název Argon
latinsky Argon
anglicky Argon
francouzsky Argon
německy Argon
značka Ar
protonové číslo 18
relativní atomová hmotnost 39,948
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Ne] 3s23p6
>> rozepsat
teplota tání 83,8 K, -189,35°C
teplota varu 87,3 K, -185,85°C
skupina 18 (VIII.A)
perioda 3
skupenství (při 20°C) plynné
oxidační čísla ve sloučeninách -
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(0)

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1894 Lord John William Strutt Rayleigh (1842-1919)
Sir William Ramsay (1852-1916)

Výskyt

V malém množství se argon vyskytuje v zemské atmosféře (přibližně 1,28%). Ze všech vzácných plynů je zde nejvíce zastoupen právě argon.

Vlastnosti

Argon je bezbarvý a mimořádně chemicky netečný plyn, protože jeho valenční elektrony zcela zaplňují valenční orbitaly 3s a 3p a znemožňují tak reakci s jinými prvky. Tvoří pouze jednoatomové molekuly a je těžko zkapalnitelný z důvodu nízké teploty tání, která je způsobena velmi slabými van der Waalsovými silami mezi jednoatomovými molekulami argonu.
Přítomnost argonu ve vzduchu předpokládal anglický chemik a fyzik Henry Cavendish (1731-1810) již roku 1785, ale poprvé byl připraven až roku 1894 lordem Rayleighem (1842-1919) a sirem Williamem Ramsayem (1852-1916).

Průmyslová výroba

Získává se jako vedlejší produkt při frakční destilaci vzduchu.

Použití

Argon se používá převážně na plnění žárovek, osvětlovacích trubic a výbojek. Mimo to se využívá k vytvoření inertní atmosféry při svařování hliníku a hořčíku, popř. jejich slitin a také při práci s hořlavinami.

 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version