Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka
Program PT
Kontakt


 

Hassium

Předcházející prvek Následující prvek


název Hassium
latinsky Hassium
anglicky Hassium
francouzsky Hassium
německy Hassium
značka Hs
protonové číslo 108
relativní atomová hmotnost [265]
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d67s2
>> rozepsat
teplota tání -
teplota varu -
skupina 8 (VIII.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(0)

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1984 Peter Armbruster
Gottfried Münzenber
a jejich spolupracovníci z GSI (Darmstadt, Německo)

Vlastnosti

Je to prvek zatím neznámé barvy, ale velmi pravděpodobně má kovově stříbrobílé nebo šedé zabarvení. Jeho skupenství je také neznámé, ale pravděpodobně se jedná o pevné skupenství při teplotě 298 K. Hassium je uměle připravený prvek a není tedy v přírodě zastoupen.

Laboratorní příprava

Zatím bylo vyrobeno pouze několik atomů tohoto prvku, protože hassium je velmi nestálé a rychle se rozkládá. První atomy hassia byly připraveny pomocí nukleární reakce izotopu olova (208Pb) a izotopu železa (58Fe).

208Pb + 58Fe → 265Hs + 1n

Izolace většího množství tohoto prvku nebyla zatím dosažena a není zcela jisté, že někdy bude, protože hassium se rychle přeměňuje rozpadem alfa nebo spontánním štěpením.

 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version