Periodická tabulka prvků

Úvodní strana
Periodická tabulka


 

Neon

Předcházející prvek Následující prvek


název Neon
latinsky Neon
anglicky Neon
francouzsky Néon
německy Neon
značka Ne
protonové číslo 10
relativní atomová hmotnost 20,1797
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [He] 2s22p6
>> rozepsat
teplota tání 24,56 K, -248,59°C
teplota varu 27,07 K, -246,08°C
skupina 18 (VIII.A)
perioda 2
skupenství (při 20°C) plynné
oxidační čísla ve sloučeninách -
verze pro tisk
verze pro tisk


diskusní skupiny
diskusní skupiny
(0)

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1898 Sir William Ramsay (1852-1916)
Morris William Travers (1872-1961)

Výskyt

V malém množství se neon vyskytuje v zemské atmosféře (1,82 ml ve 100 l vzduchu).

Vlastnosti

Neon je bezbarvý a mimořádně chemicky netečný plyn, protože jeho valenční elektrony zcela zaplňují valenční orbitaly 2s a 2p a znemožňují tak reakci s jinými prvky. Tvoří pouze jednoatomové molekuly a je těžko zkapalnitelný z důvodu nízké teploty tání, která je způsobena velmi slabými van der Waalsovými silami mezi jednoatomovými molekulami neonu. Neon narozdíl od kryptonu, xenonu či radonu netvoří naprosto žádné sloučeniny.

Průmyslová výroba

Průmyslově se neon získává jako vedlejší produkt při frakční destilaci vzduchu.

Použití

Neon se používá převážně na plnění žárovek, osvětlovacích trubic a výbojek.

 
Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena. English version English version