Einsteinium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=99

název Einsteinium
latinsky Einsteinium
anglicky Einsteinium
francouzsky Einsteinium
německy Einsteinium
značka Es
protonové číslo 99
relativní atomová hmotnost [252]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f116d07s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f116d07s2
teplota tání 1133 K, 860°C
teplota varu -
skupina -
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1952 Albert Ghiorso a jeho spolupracovníci v Berkeley


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.