Kalifornium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=98

název Kalifornium
latinsky Californium
anglicky Californium
francouzsky Californium
německy Californium
značka Cf
protonové číslo 98
relativní atomová hmotnost [251]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f106d07s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f106d07s2
teplota tání 1173 K, 900°C
teplota varu -
skupina -
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1950 Stanley G. Thompson
Kenneth Street
Albert Ghiorso
Glenn T. Seaborg (*1912)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.