Berkelium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=97

název Berkelium
latinsky Berkelium
anglicky Berkelium
francouzsky Berkélium
německy Berkelium
značka Bk
protonové číslo 97
relativní atomová hmotnost [247]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f96d07s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f96d07s2
teplota tání 1259 K, 986°C
teplota varu -
skupina -
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1949 Glenn T. Seaborg (*1912)
Stanley G. Thompson
Albert Ghiorso


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.