Curium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=96

název Curium
latinsky Curium
anglicky Curium
francouzsky Curium
německy Curium
značka Cm
protonové číslo 96
relativní atomová hmotnost [247]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f76d17s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f76d17s2
teplota tání 1613 K, 1340°C
teplota varu 3383 K, 3110°C
skupina -
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1944 Glenn T. Seaborg (*1912)
Ralph A. James
Albert Ghiorso


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.