Americium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=95

název Americium
latinsky Americium
anglicky Americium
francouzsky Américium
německy Americium
značka Am
protonové číslo 95
relativní atomová hmotnost [243]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f76d07s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f76d07s2
teplota tání 1449 K, 1176°C
teplota varu 2880 K, 2607°C
skupina -
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3, +4, +5, +6

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1944 Glenn T. Seaborg (*1912)
Ralph A. James
L. Morgan
Albert Ghiorso


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.