Plutonium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=94

název Plutonium
latinsky Plutonium
anglicky Plutonium
francouzsky Plutonium
německy Plutonium
značka Pu
protonové číslo 94
relativní atomová hmotnost [244]
Paulingova elektronegativita 1,28
elektronová konfigurace [Rn] 5f66d07s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f66d07s2
teplota tání 912,5 K, 639,35°C
teplota varu 3503 K, 3230°C
skupina -
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4, +5, +6

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1940 Glenn T. Seaborg (*1912)
J. W. Kennedy
Edwin M. McMillan (1907-1991)
A. C. Wahl


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.