Neptunium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=93

název Neptunium
latinsky Neptunium
anglicky Neptunium
francouzsky Neptunium
německy Neptunium
značka Np
protonové číslo 93
relativní atomová hmotnost 237,0482
Paulingova elektronegativita 1,36
elektronová konfigurace [Rn] 5f46d17s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f46d17s2
teplota tání 910 K, 637°C
teplota varu 4273 K, 4000°C
skupina -
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4, +5, +6

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1940 Edwin M. McMillan (1907-1991)
P. H. Abelson


Copyright © 1998-2018 Jan Straka (straka@tabulka.cz)
Všechna práva vyhrazena.