Uran

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=92

název Uran
latinsky Uranium
anglicky Uranium
francouzsky Uranium
německy Uran
značka U
protonové číslo 92
relativní atomová hmotnost 238,0289
Paulingova elektronegativita 1,38
elektronová konfigurace [Rn] 5f36d17s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f36d17s2
teplota tání 1405,3 K, 1132,15°C
teplota varu 4200 K, 3927°C
skupina -
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4, +5, +6

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1789 Martin H. Klaproth (1743-1817)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.