Protaktinium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=91

název Protaktinium
latinsky Protactinium
anglicky Protactinium
francouzsky Protactinium
německy Protactinium
značka Pa
protonové číslo 91
relativní atomová hmotnost 231,03588
Paulingova elektronegativita 1,5
elektronová konfigurace [Rn] 5f26d17s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f26d17s2
teplota tání 1841 K, 1568°C
teplota varu -
skupina -
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +4, +5

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1913 Otto Hahn (1879-1968)
Lise Meitnerová (1878-1968)
Frederick Soddy (1877-1956)
John Cranston


Copyright © 1998-2018 Jan Straka (straka@tabulka.cz)
Všechna práva vyhrazena.