Thorium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=90

název Thorium
latinsky Thorium
anglicky Thorium
francouzsky Thorium
německy Thorium
značka Th
protonové číslo 90
relativní atomová hmotnost 232,0381
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f06d27s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f06d27s2
teplota tání 2115 K, 1842°C
teplota varu 5093 K, 4820°C
skupina -
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +4

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1828 Jons J. Berzelius (1779-1848)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.