Aktinium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=89

název Aktinium
latinsky Actinium
anglicky Actinium
francouzsky Actinium
německy Actinium
značka Ac
protonové číslo 89
relativní atomová hmotnost 227,0278
Paulingova elektronegativita 1,1
elektronová konfigurace [Rn] 6d17s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p66d17s2
teplota tání 1323 K, 1050°C
teplota varu 3573 K, 3300°C
skupina 3 (III.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1899 Andre Debierne


Copyright © 1998-2023 Jan Straka (straka@tabulka.cz)
Všechna práva vyhrazena.