Radium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=88

název Radium
latinsky Radium
anglicky Radium
francouzsky Radium
německy Radium
značka Ra
protonové číslo 88
relativní atomová hmotnost 226,0254
Paulingova elektronegativita 0,9
elektronová konfigurace [Rn] 7s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p67s2
teplota tání 973 K, 700°C
teplota varu 2010 K, 1737°C
skupina 2 (II.A)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1898 Pierre Curie (1859-1906)
Marie Curie-Sklodowská (1867-1934)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka (straka@tabulka.cz)
Všechna práva vyhrazena.