Astat

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=85

název Astat
latinsky Astatium
anglicky Astatine
francouzsky Astate
německy Astat
značka At
protonové číslo 85
relativní atomová hmotnost [210]
Paulingova elektronegativita 2,2
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d106s26p5
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p5
teplota tání 575 K, 302°C
teplota varu -
skupina 17 (VII.A)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -1, +1, +3, +5, +7

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1940 Dale R. Corson
K. R. Meckenzie
Emilio G. Segre (1905-1989)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.