Olovo

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=82

název Olovo
latinsky Plumbum
anglicky Lead
francouzsky Plomb
německy Blei
značka Pb
protonové číslo 82
relativní atomová hmotnost 207,2
Paulingova elektronegativita 2,33
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d106s26p2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p2
teplota tání 600,61 K, 327,46°C
teplota varu 2022 K, 1749°C
skupina 14 (IV.A)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +4

Objevitel

Tento prvek je známý již od starověku. Není znám konkrétní objevitel.

Výskyt

Ryzí olovo se v přírodě vyskytuje vzácně. Je tedy převážně vázáno ve sloučeninách. Nejvýznamnější jeho rudou je galenit (PbS - sulfid olovnatý), ze kterého se olovo nejčastěji vyrábí.

Vlastnosti

Je to šedomodrý, měkký, tažný a dobře tvarovatelný kov. Na vzduchu se pokrývá tenkou vrstvičkou oxidu olovnatého (PbO), který jej dále chrání před další oxidací. V kyselinách se olovo rozpouští za vzniku vodíku (vytěsňuje vodík z kyselin). Výjimku tvoří koncentrovaná kyselina sírová a dusičná, kde se redukuje centrální atom kyseliny:

3Pb + 8HNO3 → 3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Páry olova a jeho rozpustné sloučeniny jsou jedovaté!

Průmyslová výroba

Olovo se průmyslově vyrábí z galenitu (PbS - sulfid olovnatý). Nejdříve se sulfid olovnatý převede tzv. pražením za omezeného přístupu vzduchu na oxid olovnatý. Tento oxid je poté redukován uhlíkem za vzniku elementárního olova:

2PbS + 3O2 → 2PbO + 2SO2
PbO + C → Pb + CO

Použití

Olovo se používá převážně k výrobě akumulátorů (PbO2 - elektroda v olověném akumulátoru). Dále se používá například k odstínění různých druhů škodlivých záření (RTG, ...). Olovo se také přidává do skla (optické sklo) a různých slitin - liteřina (olovo, antimon a cín), pájka (většinou olovo a cín), atd.

Sloučeniny

PbO - oxid olovnatý
meziprodukt při výrobě olova
PbO2 - oxid olovičitý
nestálá sloučenina, která má snahu přecházet v PbO; použití v olověném akumulátoru
Pb3O4 - oxid olovnato-olovičitý (suřík)
výroba antikorozních nátěrů

Copyright © 1998-2019 Jan Straka (straka@tabulka.cz)
Všechna práva vyhrazena.