Thallium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=81

název Thallium
latinsky Thallium
anglicky Thallium
francouzsky Thallium
německy Thallium
značka Tl
protonové číslo 81
relativní atomová hmotnost 204,3833
Paulingova elektronegativita 1,62
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d106s26p1
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p1
teplota tání 577 K, 304°C
teplota varu 1746 K, 1473°C
skupina 13 (III.A)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +1, +3

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1861 Sir William Crookes (1832-1919)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka (straka@tabulka.cz)
Všechna práva vyhrazena.