Platina

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=78

název Platina
latinsky Platinum
anglicky Platinum
francouzsky Platine
německy Platin
značka Pt
protonové číslo 78
relativní atomová hmotnost 195,078
Paulingova elektronegativita 2,28
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d96s1
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d96s1
teplota tání 2041,4 K, 1768,25°C
teplota varu 4098 K, 3825°C
skupina 10 (VIII.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +4

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1735 Antonio de Ulloa

Výskyt

Platina se v přírodě vyskytuje celkem vzácně. V malém množství je obsažena v sulfidických rudách mědi a zinku.

Vlastnosti

Je to stříbrolesklý kov, který se vyznačuje dobrou kujností a tažností. Za laboratorní teploty je platina na vzduchu stálá a s kyselinami vyjma lučavky královské nereaguje. Velmi dobře však reaguje s taveninami oxidů a hydroxidů alkalických kovů.

Průmyslová výroba

Platina se vyrábí poměrně obtížně. Nejčastěji se získává z anodických kalů, které vznikají při rafinaci kovů, kde je platina přítomna ve formě příměsi. Pro představu:

Použití

Používá se především jako katalyzátor (platinová čerň, platinová houba) při organických i anorganických reakcích. Z platiny se také vyrábí speciální chemické náčiní, které je odolné vůči působení celé řady chemikálií (např. při tzv. plamenových zkouškách, které se využívají k důkazu solí alkalických kovů a solí kovů alkalický zemin, se používá platinový drátek). Jelikož je to i ušlechtilý kov, používá se také k výrobě šperků.

Sloučeniny

H2Pt2Cl6 - kyselina hexachloroplatičitá
hnědočervené hranolky
(NH4)2[Pt2Cl6] - hexachloroplatičitan amonný
používá se k přípravě platinové černě
cis[Pt(NH3)2Cl2] - cis-diamin-dichloroplatnatý komplex (cisplatina)
používá se v onkologii na léčbu některých druhů nádorů

Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.