Osmium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=76

název Osmium
latinsky Osmium
anglicky Osmium
francouzsky Osmium
německy Osmium
značka Os
protonové číslo 76
relativní atomová hmotnost 190,23
Paulingova elektronegativita 2,2
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d66s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d66s2
teplota tání 3306 K, 3033°C
teplota varu 5285 K, 5012°C
skupina 8 (VIII.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4, +6, +8

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1804 Smithson Tennant (1761-1815)

Vlastnosti

Je to modrošedý a celkem vzácný kov. V přírodě se vyskytuje v platinových rudách, popř. v sulfidických rudách mědi a zinku.

Průmyslová výroba

Osmium se získává z anodických kalů, které vznikají při elektrolytické rafinaci zinku. Tyto kaly však obsahují i další významné kovy (stříbro, zlato, platinu a palladium), které se získávají reakcí s kyselinou dusičnou v případě stříbra a lučavkou královskou v případě zbývajících tří kovů. Nerozpustný zbytek pak tvoří mimo jiné ruthenium, právě popisované osmium, ale i rhodium a iridium.

Použití

Osmium se využívá na výrobu velmi tvrdých slitin (hroty per, elektrické kontakty) a také stejně jako ruthenium se používá jako katalyzátor. Přesto je roční spotřeba osmia poměrně malá - příčina je jeho vzácnost a celkem vysoká cena.

Sloučeniny

OsO4 - oxid osmičelý
žlutá, těkavá a zapáchající látka; zvláštností je oxidační číslo VIII
OsO2 - oxid osmičitý
netěkavý prášek černé barvy

Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.