Rhenium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=75

název Rhenium
latinsky Rhenium
anglicky Rhenium
francouzsky Rhénium
německy Rhenium
značka Re
protonové číslo 75
relativní atomová hmotnost 186,207
Paulingova elektronegativita 1,9
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d56s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d56s2
teplota tání 3459 K, 3186°C
teplota varu 5869 K, 5596°C
skupina 7 (VII.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +7

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1925 Walter Noddack
Ida Tackeová
Otto C. Berg

Výskyt

V přírodě je rhenium stejně jako technecium velmi vzácné. Jako příměs doprovází molybden v jeho nejvýznamnějším nerostu molybdenitu.

Vlastnosti

Rhenium je měkký a kujný kov podobný platině. Vyskytuje se ve sloučeninách v oxidačních číslech -I až VII. Od manganu se liší tím, že jeho nejstabilnější oxidační číslo je VII.

Průmyslová výroba

K výrobě rhenia se využívají létavé prachy, které vznikají při pražení sulfidických molybdenových rud.

Použití

Používá se zejména jako katalyzátor a k výrobě hrotů plnicích per.


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.