Tantal

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=73

název Tantal
latinsky Tantalum
anglicky Tantalum
francouzsky Tantale
německy Tantal
značka Ta
protonové číslo 73
relativní atomová hmotnost 180,9479
Paulingova elektronegativita 1,5
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d36s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d36s2
teplota tání 3290 K, 3017°C
teplota varu 5731 K, 5458°C
skupina 5 (V.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +5

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1802 Gustav Ekeberg

Výskyt

V přírodě se niob a tantal vyskytují ve společném minerálu, který má však proměnlivé složení. Pokud tento minerál obsahuje více niobu, nazývá se kolumbitem, jestliže obsahuje více tantalu, nazýváme ho tantalitem.

Vlastnosti

Tantal stejně jako niob je stříbrolesklý a na vzduchu stálý kov. Je mimořádně mechanicky i chemicky odolný. Velmi dobře odolává působení kyselin, ale reaguje s roztavenými hydroxidy alkalických kovů.

Použití

Používá se zejména na výrobu trysek a různých nástrojů.


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.