Ytterbium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=70

název Ytterbium
latinsky Ytterbium
anglicky Ytterbium
francouzsky Ytterbium
německy Ytterbium
značka Yb
protonové číslo 70
relativní atomová hmotnost 173,04
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d06s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d06s2
teplota tání 1097 K, 824°C
teplota varu 1469 K, 1196°C
skupina -
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1878 Jean C. G. de Marignac (1817-1894)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.