Thulium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=69

název Thulium
latinsky Thulium
anglicky Thulium
francouzsky Thulium
německy Thulium
značka Tm
protonové číslo 69
relativní atomová hmotnost 168,93421
Paulingova elektronegativita 1,25
elektronová konfigurace [Xe] 4f135d06s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f135d06s2
teplota tání 1818 K, 1545°C
teplota varu 2223 K, 1950°C
skupina -
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1879 Per T. Cleve


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.