Erbium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=68

název Erbium
latinsky Erbium
anglicky Erbium
francouzsky Erbium
německy Erbium
značka Er
protonové číslo 68
relativní atomová hmotnost 167,26
Paulingova elektronegativita 1,24
elektronová konfigurace [Xe] 4f125d06s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f125d06s2
teplota tání 1770 K, 1497°C
teplota varu 3141 K, 2868°C
skupina -
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1842 Carl G. Mosander


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.