Holmium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=67

název Holmium
latinsky Holmium
anglicky Holmium
francouzsky Holmium
německy Holmium
značka Ho
protonové číslo 67
relativní atomová hmotnost 164,93032
Paulingova elektronegativita 1,23
elektronová konfigurace [Xe] 4f115d06s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f115d06s2
teplota tání 1734 K, 1461°C
teplota varu 2993 K, 2720°C
skupina -
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1878 J. L. Soret
M. Delafontaine
1879 Per T. Cleve


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.