Terbium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=65

název Terbium
latinsky Terbium
anglicky Terbium
francouzsky Terbium
německy Terbium
značka Tb
protonové číslo 65
relativní atomová hmotnost 158,92534
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Xe] 4f95d06s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f95d06s2
teplota tání 1629 K, 1356°C
teplota varu 3503 K, 3230°C
skupina -
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1843 Carl G. Mosander


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.