Gadolinium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=64

název Gadolinium
latinsky Gadolinium
anglicky Gadolinium
francouzsky Gadolinium
německy Gadolinium
značka Gd
protonové číslo 64
relativní atomová hmotnost 157,25
Paulingova elektronegativita 1,2
elektronová konfigurace [Xe] 4f75d16s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f75d16s2
teplota tání 1585 K, 1312°C
teplota varu 3523 K, 3250°C
skupina -
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1880 Jean C. G. de Marignac (1817-1894)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.