Europium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=63

název Europium
latinsky Europium
anglicky Europium
francouzsky Europium
německy Europium
značka Eu
protonové číslo 63
relativní atomová hmotnost 151,964
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Xe] 4f75d06s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f75d06s2
teplota tání 1099 K, 826°C
teplota varu 1800 K, 1527°C
skupina -
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1896 Eugene A. Demarcay


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.