Promethium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=61

název Promethium
latinsky Promethium
anglicky Promethium
francouzsky Prométhium
německy Promethium
značka Pm
protonové číslo 61
relativní atomová hmotnost [145]
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Xe] 4f55d06s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f55d06s2
teplota tání 1373 K, 1100°C
teplota varu 3273 K, 3000°C
skupina -
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1945 Jacob A. Marinsky
Lawrence E. Glendenin
Charles D. Coryell


Copyright © 1998-2023 Jan Straka (straka@tabulka.cz)
Všechna práva vyhrazena.