Praseodym

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=59

název Praseodym
latinsky Praseodymium
anglicky Praseodymium
francouzsky Praséodyme
německy Praseodym
značka Pr
protonové číslo 59
relativní atomová hmotnost 140,90765
Paulingova elektronegativita 1,13
elektronová konfigurace [Xe] 4f35d06s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f35d06s2
teplota tání 1208 K, 935°C
teplota varu 3563 K, 3290°C
skupina -
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1885 baron Carl A. von Welsbach (1858-1929)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.