Baryum

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=56

název Baryum
latinsky Baryum
anglicky Barium
francouzsky Baryum
německy Barium
značka Ba
protonové číslo 56
relativní atomová hmotnost 137,327
Paulingova elektronegativita 0,89
elektronová konfigurace [Xe] 6s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p66s2
teplota tání 1000 K, 727°C
teplota varu 2143 K, 1870°C
skupina 2 (II.A)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1808 Sir Humphry Davy (1778-1829)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.