Tellur

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=52

název Tellur
latinsky Tellurium
anglicky Tellurium
francouzsky Tellure
německy Tellur
značka Te
protonové číslo 52
relativní atomová hmotnost 127,6
Paulingova elektronegativita 2,1
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s25p4
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p4
teplota tání 722,66 K, 449,51°C
teplota varu 1261 K, 988°C
skupina 16 (VI.A)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -2, +4, +6

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1782 Franz J. Müller von Reichenstein


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.