Antimon

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=51

název Antimon
latinsky Stibium
anglicky Antimony
francouzsky Antimoine
německy Antimon
značka Sb
protonové číslo 51
relativní atomová hmotnost 121,76
Paulingova elektronegativita 2,05
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s25p3
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p3
teplota tání 903,78 K, 630,63°C
teplota varu 1860 K, 1587°C
skupina 15 (V.A)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -3, +3, +5

Objevitel

Tento prvek je známý již od starověku. Není znám konkrétní objevitel.


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.