Cín

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=50

název Cín
latinsky Stannum
anglicky Tin
francouzsky Étain
německy Zinn
značka Sn
protonové číslo 50
relativní atomová hmotnost 118,71
Paulingova elektronegativita 1,96
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s25p2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p2
teplota tání 505,08 K, 231,93°C
teplota varu 2875 K, 2602°C
skupina 14 (IV.A)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +4

Objevitel

Tento prvek je známý již od starověku. Není znám konkrétní objevitel.


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.