Stříbro

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=47

název Stříbro
latinsky Argentum
anglicky Silver
francouzsky Argent
německy Silber
značka Ag
protonové číslo 47
relativní atomová hmotnost 107,8682
Paulingova elektronegativita 1,93
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s1
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s1
teplota tání 1234,93 K, 961,78°C
teplota varu 2435 K, 2162°C
skupina 11 (I.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +1

Objevitel

Tento prvek je známý již od starověku. Není znám konkrétní objevitel.

Výskyt

V přírodě se stříbro nejčastěji nachází ve sloučeninách, ale může se vyskytovat i ryzí. Vyskytuje se v sulfidických rudách, z nichž nejvýznamnější je argenit - Ag2S neboli leštěnec stříbrný. Stříbro také doprovází rudy olova, mědi, niklu a zinku, při jejichž výrobě se získává jako vedlejší produkt.

Vlastnosti

Stříbro je lesklý a ušlechtilý kov bílé barvy, který dobře vede teplo a elektrický proud. Je ušlechtilejší než měď a tím pádem i méně reaktivnější. Snadno reaguje pouze se sírou a sulfanem za vzniku černého sulfidu stříbrného - Ag2S. Nerozpouští se v neoxidujících kyselinách a zředěné kyselině sírové. S koncentrovanou H2SO4 však reaguje, ale velmi pomalu.

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

Stříbro odolává působení roztoků alkalických hydroxidů, ale rozpouští se v kyselině dusičné a také v roztocích kyanidů za přítomnosti kyslíku.

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O
4Ag + 8CN- + O2 + 2H2O → 4[Ag(CN)2]- + 4OH-

Použití

Skoro jedna třetina vyrobeného stříbra se používá na výrobu fotografických materiálů. Dále se stříbro používá ke galvanickému postříbřování předmětů, k výrobě zrcadel, mincí nebo k přípravě zubního amalgamu - viz. rtuť. Také může být využito v elektrotechnice nebo ve šperkovnictví na výrobu šperků a různých ozdobných předmětů.

Sloučeniny

Ag2O - oxid stříbrný
ve vodě nerozpustná sraženina hnědé barvy
1. rozpustné soli stříbrné
AgNO3 - dusičnan stříbrný
nejdůležitější sloučenina stříbra, která se používá k přípravě jeho dalších sloučenin
AgF - fluorid stříbrný
AgClO4 - chloristan stříbrný
částečně Ag2SO4 - síran stříbrný
2. nerozpustné soli stříbrné
AgCl - chlorid stříbrný
látka citlivá na světlo, která se vlivem záření rozkládá za vzniku kovového stříbra
AgBr - bromid stříbrný
viz. chlorid stříbrný; používá se v černobílé fotografii
AgI - jodid stříbrný
viz. chlorid stříbrný;používá se v černobílé fotografii
AgCN - kyanid stříbrný
Ag2CrO4 - chroman stříbrný
Ag2S - sulfid stříbrný
Ag2CO3 - uhličitan stříbrný
Ag3PO4 - fosforečnan stříbrný

Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.