Palladium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=46

název Palladium
latinsky Palladium
anglicky Palladium
francouzsky Palladium
německy Palladium
značka Pd
protonové číslo 46
relativní atomová hmotnost 106,42
Paulingova elektronegativita 2,2
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s0
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s0
teplota tání 1828,05 K, 1554,9°C
teplota varu 3236 K, 2963°C
skupina 10 (VIII.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +4, +6

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1803 William H. Wollaston (1766-1828)

Výskyt

Palladium se v přírodě vyskytuje stejně jako platina celkem vzácně. V malém množství se nachází v sulfidických rudách mědi a zinku.

Vlastnosti

Je to stříbrolesklý kov, který se vyznačuje dobrou kujností a tažností. Za laboratorní teploty je palladium stálé, ale při zahřátí na vysokou teplotu je oxidováno kyslíkem, fluorem a chlorem. Dobře však reaguje s taveninami oxidů a hydroxidů alkalických kovů a zvolna také reaguje s oxidujícími kyselinami.

Průmyslová výroba

Výroba palladia je poměrně obtížná. Nejčastěji se získává z anodických kalů, které vznikají při rafinaci kovů, kde je palladium přítomno ve formě příměsi.

Použití

Palladium se používá převážně jako katalyzátor při organických i anorganických reakcích.


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.