Technecium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=43

název Technecium
latinsky Technetium
anglicky Technetium
francouzsky Technétium
německy Technetium
značka Tc
protonové číslo 43
relativní atomová hmotnost [98]
Paulingova elektronegativita 1,9
elektronová konfigurace [Kr] 4d55s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d55s2
teplota tání 2430 K, 2157°C
teplota varu 4538 K, 4265°C
skupina 7 (VII.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +7

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1937 Carlo Perrier
Emilio G. Segre (1905-1989)

Výskyt

V přírodě je technecium stejně jako rhenium velmi vzácné. Vyskytuje se ve formě izotopů, které jsou všechny radioaktivní. Nejstabilnější izotop technecia je 98Tc s poločasem rozpadu 4,2 milionu let. Naproti tomu má například izotop 93Tc poločas rozpadu zhruba 3 hodiny.

Vlastnosti

Technecium se vyskytuje ve sloučeninách v oxidačních číslech -I až VII. Od manganu se liší tím, že jeho nejstabilnější oxidační číslo je VII.
Izotop 97Tc byl uměle připraven roku 1937 Carlem Perrierem a americkým fyzikem Emiliem G. Segrem (1905-1989). Existenci a vlastnosti technecia však předpověděl již Mendělejev v roce 1871 a pojmenoval ho eka-mangan.

Průmyslová výroba

Technecium se vyrábí z odpadů jaderných elektráren vznikajících při štěpení uranu. Před samotným zpracováním jsou tyto odpady několik let skladovány na bezpečném místě, aby došlo k rozpadu vysoce radioaktivních izotopů.


Copyright © 1998-2019 Jan Straka (straka@tabulka.cz)
Všechna práva vyhrazena.