Zirkonium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=40

název Zirkonium
latinsky Zirkonium
anglicky Zirconium
francouzsky Zirconium
německy Zirkonium
značka Zr
protonové číslo 40
relativní atomová hmotnost 91,224
Paulingova elektronegativita 1,33
elektronová konfigurace [Kr] 4d25s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d25s2
teplota tání 2128 K, 1855°C
teplota varu 4682 K, 4409°C
skupina 4 (IV.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +4

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1789 Martin H. Klaproth (1743-1817)

Výskyt

Zirkonium se v přírodě vyskytuje méně často než titan a většinou jako příměs různých minerálů. Nejvýznamnější nerosty obsahující zirkonium jsou zirkon (ZrSiO4 - křemičitan zirkoničitý) a baddeleyit (ZrO2 - oxid zirkoničitý).

Vlastnosti

Zirkonium je černý kov velmi podobný hafniu. Vyniká velkou odolností vůči kyselinám a reaguje pouze s kyselinou fluorovodíkovou - HF a lučavkou královskou.

Použití

Praktické využití zirkonia je poměrně malé. Používá se např. při konstrukci jaderných reaktorů nebo jako přísada do různých slitin.

Sloučeniny

ZrC - karbid zirkoničitý
používá se např. jako brusný materiál
ZrO2 - oxid zirkoničitý
bílý prášek

Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.