Beryllium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=4

název Beryllium
latinsky Beryllium
anglicky Beryllium
francouzsky Béryllium
německy Beryllium
značka Be
protonové číslo 4
relativní atomová hmotnost 9,012182
Paulingova elektronegativita 1,57
elektronová konfigurace [He] 2s2
1s22s2
teplota tání 1560 K, 1287°C
teplota varu 2742 K, 2469°C
skupina 2 (II.A)
perioda 2
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1798 Louis Nicolas Vauquelin (1763-1829)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.