Stroncium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=38

název Stroncium
latinsky Strontium
anglicky Strontium
francouzsky Strontium
německy Strontium
značka Sr
protonové číslo 38
relativní atomová hmotnost 87,62
Paulingova elektronegativita 0,95
elektronová konfigurace [Kr] 5s2
1s22s22p63s23p63d104s24p65s2
teplota tání 1050 K, 777°C
teplota varu 1655 K, 1382°C
skupina 2 (II.A)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1790 Adair Crawford


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.