Brom

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=35

název Brom
latinsky Bromum
anglicky Bromine
francouzsky Brome
německy Brom
značka Br
protonové číslo 35
relativní atomová hmotnost 79,904
Paulingova elektronegativita 2,96
elektronová konfigurace [Ar] 3d104s24p5
1s22s22p63s23p63d104s24p5
teplota tání 265,8 K, -7,35°C
teplota varu 332 K, 59°C
skupina 17 (VII.A)
perioda 4
skupenství (při 20°C) kapalné
oxidační čísla ve sloučeninách -1, +1, +3, +5, +7

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1825 Antoine J. Balard (1802-1876)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.